Новини

Новини

Дискусионен форум на тема “Глобалният пазар – шанс за българските малки и средни предприятия”.

Висшето училище по застраховане и финанси, съвместно с Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, имат удоволствието да ви поканят да вземете участие в дискусионен форум на тема “Глобалният пазар – шанс за българските малки и средни предприятия”. Форумът ще се проведе на 15.06.2011 г. от 13.00 часа до 17.30 часа, в сградата на ВУЗФ, гр.София 1618, ж.к. Овча Купел, ул."Гусла" №1, зала „Аула”.Прогамата можете да прочетете тук. За повече въпроси и информация:

Марио Каменов

Директор

Център за продължаващо и професионално обучение

Висше училище по застраховане и финанси

тел. 02/ 4015820; моб.: 0888 415144; факс: 02/ 4015821