Новини

Новини

Отстъпки от семестриална такса за обучение в степен "Магистър"

Освен възможностите за разсрочено плащане на таксите за обучение и отпускането на студентски кредити, ВУЗФ обявява облекчени финансови условия за обучение в степен магистър.
От тази година студентите, , ще могат да продължат своето образование в степен магистър при намалена такса за обучение.

От тази отстъпка, могат да се възползват всички  завършили бакалавърска степен във ВУЗФ, УНСС, СА "Д.А.Ценов"-Свищов, ИУ-Варна и Стопански факултет на СУ. Семестриалната такса е намалена от 700 евро на  550 евро.