Преминали

Преминали

ВУЗФ за отличниците

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) стартира кампанията "ВУЗФ за отличниците", насочена към кандидат-студенти, завършили с отличен успех средното си образование. Тя е част от специалните инициативи на бизнес университета по повод 20-ата му годишнина и се провежда в унисон с мисията на ВУЗФ да създава ефективен мост между бъдещите и настоящите бизнес лидери и успешното развитие на икономиката на страната.

Чрез кампанията бизнес университетът ще предостави ексклузивни условия за обучение на отличниците на България, които да продължат своето образование в бизнес университета и да придобият международно призната диплома.

I eтап:

Начало на кампанията: 15 юли

Край на кампанията: 31 август

В този период кандидат-студентите, които искат да са едни от първите включили се в ексклузивната програма на ВУЗФ, трябва да отговарят на условието да имат среден успех от дипломата си за средно образование и от държавните зрелостни изпити не по-нисък от Отличен 5,50. Всички кандидати, отговарящи на условието за отличен успех, които желаят да се възползват от ексклузивни условия за обучение, трябва да изпратят копие от дипломата си за средно образование на имейл info@vuzf.bg.

II eтап:

16 август и 2 септември- решаване на онлайн общоибразователн тест

На всички кандидати ще им се изпрати линк с достъп до теста.

Слес решаването на тестовете всички участници в инициативата ще научат резултатите си и ще могат да подадат документите си за записване в избраната от тях специалност във Висшето училище по застраховане и финанси.

 

 

Място: ВУЗФ, гр. София, ул. “Гусла” № 1.