Преминали

Преминали
студентска конференция
15 4 22

ВУЗФ организира Втора национална студентска и докторантска конференция на тема: „Код дигитално: икономика, образование и социални отношения“

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира Втора национална студентска и докторантска конференция на тема: "Код дигитално: икономика, образование и социални отношения", която ще се проведе онлайн на 15 април 2022 г. в платформата Google Meet.

Основна цел на конференцията е да предостави трибуна на студенти и докторанти от всички висши училища в България да изложат своята позиция и идеи за дигитализацията и масовото навлизане на високите технологии и тяхното отражение върху икономиката, образованието и социалните отношения в съвременните общества.

Студентите и докторантите ще могат да дискутират по най-значимите и сериозни предизвикателства пред дигиталните общества и да предложат своите решения за справяне с предизвикателствата пред тях.

В конференцията могат да участват всички студенти и докторанти от всички висши училища в България, независимо от степента и формата им на обучение.

Те ще трябва да разработят доклад в обем 8-10 страници и да подготвят презентация на доклада си, която ще изнесат по време на конференцията.

ВУЗФ ще предостави стипендия за обучение в магистърска степен във висшето училище на най-добре представилия се студент в размер на 10% от таксата за обучение.

Победителят ще бъде определен от жури, съставено от преподаватели във висшето училище.

Важни срокове

Краен срок за подаване на заявки за участие с доклади: 31 март 2022 г. на следния линк https://vuzf.bg/forms/student-and-phd-conference

Краен срок за изпращане на пълните доклади: 10 април 2022 г. на е-mail: marketing@vuzf.bg

Допуснатите доклади ще бъдат представени по време на конференцията на 15 април 2022 г.

Краен срок за регистрация за участие в конференцията без представяне на доклад: 12 април 2022 г. на е-mail: marketing@vuzf.bg

Участието в конференцията е без такса.

Ще се приемат само доклади, чиято тематика има отношение към темата на конференцията.

Изискванията за оформление на докладите можете да видите ТУК.

Докладите от конференцията ще бъдат рецензирани и издадени в електронен сборник от издателството на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов".

Участниците в конференцията ще получат електронни сертификати за участие, подписани от ректора на ВУЗФ проф. д.ю.н. Борис Велчев.

На база подадените заявки за участие с доклади и пълните доклади ще бъде изготвена програмата на конференцията.

Организирането на Втората национална студентска и докторантска конференция е част от специалните събития, с които бизнес университетът отбелязва 20-тата си годишнина. ВУЗФ e сред най-активните висши училища в страната, което с иновативната си академична програма и чрез своята Лаборатория за научно-приложни изследвания VUZF Lab осъществява редица научни събития, инициативи и проекти за развитие на потенциала на младите хора в България.

За контакти и допълнителна информация: тел. 02 40 15 807, 0888 443 096, е-mail: marketing@vuzf.bg

Място: онлайн

  Втора национална студентска и докторантска конференция     Код дигитално: икономика, образование и социални отношения   Заявка за участие с доклади