Преминали

Преминали
учители
19 4 22

ВУЗФ организира Втора национална конференция за повишаване на квалификацията на учителите

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира Втора научно-приложна конференция на тема "Повишаване на квалификацията на учителите - проблеми и перспективи", която ще се проведе на 19 април 2022 г. от 11.00 часа във ВУЗФ, гр. София, ул. "Гусла" 1, зала 501.

Форумът се организира под патронажа на д.ик.н Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители (СБУ) и с подкрепата на СБУ.

Конференцията ще бъде открита от ректора на ВУЗФ проф. д.ю.н. Борис Велчев и председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева.

Конференцията ще протече в три последователни панела. Целта на форума е да се състои открита експертна дискусия по въпросите на продължаващата квалификация на учителите и съвременните тенденции в учебното съдържание през погледа на висшето образование.

Първият панел ще бъде посветен на състоянието на квалификацията на учителите, съществуващите проблеми и предлаганите решения. В него основен доклад ще представи г-жа Янка Такева.

Във фокуса на дискусията ще бъдат поставени следните акценти:

Анализ на реалното състояние на квалификацията на учителите

Иновативни техники и практики за подобряване на ефективността на учебния процес

Влиянието на продължаващата квалификация на учителите върху качеството на обучението

Учителят в новата социална и дигитална реалност

Продължаващата квалификация на учителите като фактор за тяхното професионално израстване и развитие

Отражението на пандемията от COVID-19 върху качеството на обучението в училищата в електронна среда.

Във фокуса на втория панел ще бъдат съвременните тенденции в редица изучавани дисциплини и научни направления. Водещи преподаватели във ВУЗФ, съчетаващи успешно своята академична и бизнес кариера, ще представят своя опит по различни теми, сред които създаването на предприемачи в училище, дигиталната трансформация в средното образование, управлението на личностното развитие в училищата, обучението по кръгова икономика в средното образование, кроскултурните различия в учебната среда и работа с мигранти и деца в различни националности, връзката поведенческа икономика и образование, обучението по застрахователна грамотност в средното образование, проект финансова грамотност на ВУЗФ за ученици, учители и директори и др.

Основни презентации по време на форума ще изнесат д.ик.н. Янка Такева, проф. д-р Юлия Добрева, зам.-ректор на ВУЗФ, проф. д.ик.н. Виржиния Желязкова, доц. д-р Даниела Илиева, доц. д-р Теодора Лазарова, доц. д-р Жельо Христозов, д-р Джеймс Йоловски, Юлияна Георгиева и ас. Никола Димитров.

Третият панел ще бъде посветен на добрите практики и ефективното образование. В него опит ще обменят директори и учители от средните училища.

В конференцията ще вземат участие учители и директори от средните училища в цялата страна, преподаватели във ВУЗФ, експерти и анализатори по въпросите на образованието, Синдиката на българските учители, бизнеса, академичните и научните среди.

Участниците в конференцията ще получат електронни сертификати за преминатото обучение.

Програма на конференцията можете да видите ТУК.

Конференцията е без такса за участие, но със задължителна регистрация.

Краен срок за регистрация: 15 април 2022 г. на е-mail: marketing@vuzf.bg.

Форумът ще бъде излъчван на живо във Facebook страницата и Youtube канала на ВУЗФ.

Конференцията се организира с подкрепата на Синдиката на българските учители.

 

 

 

Място: ВУЗФ, гр. София, ул. "Гусла" 1, зала 501.