Преминали

Преминали
учители
25 3 20

ВУЗФ организира национална онлайн конференция в подкрепа на повишаването на квалификацията на учителите

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира национална научно-приложна конференция на тема "Повишаване на квалификацията на учителите - проблеми и перспективи".

Конференцията се организира под патронажа на д.ик.н Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители (СБУ).

Форумът ще се проведе онлайн на 25 март 2021 г. от 10.00 часа в платформата Google Meet и ще бъде излъчван на живо във Facebook страницата на ВУЗФ.

Конференцията ще бъде открита от ректора на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов и председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева.

Конференцията ще протече в три последователни панела. Целта на форума е да се състои открита експертна дискусия по въпросите на продължаващата квалификация на учителите и съвременните тенденции в учебното съдържание през погледа на висшето образование.

Първият панел ще бъде посветен на състоянието на квалификацията на учителите, съществуващите проблеми и предлаганите решения. В него ще вземат участие експерти от МОН, СБУ, директори на училища и преподаватели.

Във фокуса на дискусията ще бъдат поставени следните акценти:

Анализ на реалното състояние на квалификацията на учителите и нормативната уредба

Влиянието на продължаващата квалификация на учителите върху качеството на обучението

Учителят в новата социална и дигитална реалност

Продължаващата квалификация на учителите като фактор за тяхното професионално израстване и развитие

Отражението на пандемията от COVID-19 върху качеството на обучението в училищата в електронна среда.

Във фокуса на втория панел ще бъдат съвременните тенденции в редица изучавани дисциплини и научни направления. Водещи преподаватели във ВУЗФ, съчетаващи успешно своята академична и бизнес кариера, ще представят своя опит по различни теми, сред които създаването на предприемачи в училище, дигиталната трансформация в средното образование, стратегическия и финансов мениджмънт на образованието, управлението на проекти и училищен бюджет, обучението по счетоводство, лидерство и мотивация на училищни екипи, комуникацията между учители и ученици, изграждане на подкрепяща образователна среда, финансова грамотност за ученици, учители и директори и др.

Основни презентации по време на форума ще изнесат д.ик.н. Янка Такева, проф. д-р Виржиния Желязкова, зам.-ректор по учебната дейност и качеството, ВУЗФ, доц. д-р Радостин Вазов, зам.-ректор по европейски проекти и продължаващо обучение, ВУЗФ, проф. д-р Боян Дуранкев, доц. д-р Десислава Йосифова, проф. д-р Али Вейсел, доц. д-р Красимир Тодоров, акад. Сава Гроздев и др.

Третият панел ще бъде посветен на добрите практики и ефективното образование. В него опит ще обменят директори и учители от средните училища.

В конференцията ще вземат участие учители и директори от средните училища в цялата страна, преподаватели във ВУЗФ, експерти и анализатори по въпросите на образованието, представители на МОН, Синдиката на българските учители, бизнеса, академичните и научните среди.

Участниците в конференцията ще получат електронни сертификати за преминатото обучение.

Предварителна програма на конференцията можете да видите ТУК.

Конференцията е без такса за участие, но със задължителна регистрация.

Краен срок за регистрация: 22 март 2021 г. на е-mail: marketing@vuzf.bg.

Конференцията се организира с подкрепата на:

Спонсори:

Медийни партньори:

Място: онлайн