Преминали

Преминали
Еразъм+
9 10 20

ВУЗФ организира информационна среща на тема: „Международна студентска мобилност по програма Еразъм+“

На срещата ще бъде предоставена информация относно:

Заявлението за участие по програма "Еразъм +" с цел мобилност за обучение може да се изтегли ТУК

За повече информация:

Марио Каменов

Директор на центъра за продължаващо обучение

Координатор по програма Еразъм +

тел: +359 24015820; 0888415144

mkamenov@vuzf.bg

Десислава Андреева

Експерт "Програми и проекти"

тел: +359 2 401 58 18

d.andreeva@vuzf.bg

Място: Аула на ВУЗФ, гр. София, ул. “Гусла” № 1.