Преминали

Преминали
ВУЗФ продължава приема на студенти само с оценки от матури
22 4 21

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира Международна научнo- практическа конференция

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира Международна научно-практическа конференция на тема "Стратегически императиви за развитието на икономически субекти в условия на турбуленция".

Форумът ще се проведе онлайн на 22 април 2021 г.

Основна цел на конференцията е обмен на резултати от научни изследвания, обсъждане на актуални проблеми на формирането и прилагането на стратегии за понататъшно развитие на дейността на икономическите субекти в контекста на съвременните глобални предизвикателства, както и развитието на международните изследователски отношения и укрепването на международното партньорство.

В конференцията ще се включат представители на редица международни университети от Полша, Украйна, Русия, Словакия, Молдова, Румъния, Беларус и др.

Основните научни насоки на форума са:

  1. Съвременни стратегии, технологии и модели на управление на стопански субекти.
  2. Управление на иновации и съвременни модели за осигуряване на конкурентоспособност на стопанските субекти.
  3. Кредитни и финансови механизми за осигуряване развитието на икономическите субекти.
  4. Икономически и математически методи, модели и информационни технологии в управлението на стопански субекти.
  5. Практиката за въвеждане на съвременни модели на развитие на икономическите субекти в различни сфери и сектори на икономиката.
  6. Използването на съвременни информационни технологии от стопанските субекти и дигитализацията на бизнес процесите.
  7. Правна подкрепа за прилагането на съвременни стратегии и модели на функциониране и развитие на стопанските субекти.
  8. Международни икономически отношения в контекста на глобалните предизвикателства.

Международната конференцията е отворена за преподаватели, докторанти и студенти, които искат да представят свои доклади или да се включат в дискусията по посочената тема.

Участието е без такса.

Езици на конференцията са български, полски, английски, украински, руски

Крайният срок за подаване на заявки за участие е до 16 април 2021 г. на следния линк ТУК , a повече информация за организационния и редакционния състав може да научите ТУК.

За контакти и допълнителна информация: тел. 02 40 15 807 или на е-mail: marketing@vuzf.bg

Място: онлайн