Преминали

Преминали
млад одитор
28 2 23

Стартира 12-то издание на студентския конкурс "MЛАД ОДИТОР" 2023

На 27 февруари 2023 г. стартира конкурсът "Млад одитор".

Основни организатори на конкурса са Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Одиторски дружества "Ейч Ел Би България" ООД и "Захаринова Нексиа" ООД.

За дванадесета поредна година националния конкурс отваря вратите си за всички студенти и докторанти, обучаващи се в професионално направление Икономика, от всички университети и колежи в Р. България, независимо от степента и формата си на обучение.

"Млад одитор" се доказа като един от малкото успешни състезателни формати, събирайки на едно място студенти от различни университети в България с интереси в сферата на одита и счетоводството.

За единадесет години в конкурса са се включили над 950 студенти от над 11 университета в страната.

Идеята за конкурса се ражда поради съществуващата до известна степен неяснота около фигурата на одитора, както и за да се утвърди необходимостта от външна, независима и максимално обективна оценка за финансовото състояние на компаниите.

През 2023 г. конкурсът ще премине през 3 етапа на регистрация, тест и казус.

Първият етап е регистрацията на участниците, която ще се извършва от 27 февруари до 27 март 2023 г. Всеки един участник се счита за регистриран след коректно попълнена и депозирана форма за регистрация. Формата за регистрация се намира на сайта на състезанието - http://mladoditor.vuzf.bg/?page_id=57

След приключване на срока за регистрация, допуснатите участници за втори етап получават на електронната си поща потвърждение за успешната регистрация и допускане до втори етап.

Вторият етап е теста, който ще е отворен от 3 април до 09 май 2023 г.

Всеки участник ще получи достъп до линка с качения тест, който да реши.

До третия етап на конурса e решаваме на казус.

До него се допускат участниците решили теста с над 50% верни отговори.

Участниците, допуснати до казуса ще могат да изпратят решението си от 15 май до 5 юни 2023 г. на имейл mladoditor@hlb.bg

До участие в конкурса не се допускат участници работещи в одиторски дружества или печелили предходни години конкурса. Конкурсът се провежда на български език.

И тази година на участниците ще се предложат много и различни награди на успешно изявилите се кандидати. Стажове в одиторски дружества, стипендии за последващо образование - това са само част от наградите за победителите в конкурса "Млад одитор" - 2023 г.

Официални партньори на конкурса са Сметната палата на Република България, Комисия за публичен надзор на регистрираните одитори, Институт на дипломираните експерт - счетоводители в България.

Всичко за конкурса може да го намерите наhttp://mladoditor.vuzf.bg/

За организаторите:

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) е първото в България частно специализирано висше училище в областта на финансите, счетоводството, застраховането, социалното осигуряване, финансовия мениджмънт и маркетинг. Висшето училище по застраховане и финанси предлага обучение на високо равнище, съизмеримо с водещи университети от Европа и САЩ. Мисията на ВУЗФ е да подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката и да развива икономическата наука в съответствие с потребностите на съвременната практика.

"Ейч Ел Би България" ООД е одиторско дружество вписано в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители под № 017. Компанията е основана през 1999г. като "Биекс Одит". През месец юни 2008 г. компанията бе приета за член на "HLB International" - международна мрежа на одиторски и консултантски компании, създадена през 1969г., с 745 офиса в над 153 държави и 27,485 служители

"Захаринова и партньори" ООД е водеща одиторска и консултантска компания, основана през 2009 г. като "Захаринова и Партньори" ООД. Компанията е вписана в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители под № 138. През 2018 г. дружеството обяви включването си в международната одиторска и консултантска мрежа на Nexia International и приема името "Захаринова Нексиа" ООД.

Място: онлайн