Преминали

Преминали

Публична лекция на доц. д-р Даниела Бобева, ВУЗФ, на тема „Какво ще спечелим и какво ще загубим от приемането на еврото?“ на 18.04.2019 г.

През тази година се навършват 20 години от въвеждането на еврото като единна валута на Европейския съюз - 20 години на възход и кризи. Успешен ли е този най-мащабен интеграционен проект на Европейския съюз? Къде се развиват националните икономики по-добре - вътре или извън еврозоната? Какво ще се случи с българската икономика, финансовия сектор и домакинствата при приемането на еврото? Ще подпомогне ли то икономическия растеж и догонването на развитите страни не само по брутен вътрешен продукт, но и по доходи?

Доц. Бобева, Институт за икономически изследвания към БАН и преподавател във ВУЗФ, е автор на 48 статии и публикации в реномирани научни издания, както и на 2 книги. Публикациите й имат над 220 цитирания в международни издания и реферирани световни научни бази данни. Заемала е висши държавни постове - заместник-министър председател за икономическото развитие (2013-2014), директор на дирекция "Международни отношения" в БНБ (2003-2013), служебен министър на търговията и външно-икономическото сътрудничество (1997). Професионалният й опит включва и работа като програмен ръководител в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, вицепрезидент в Черноморската банка за търговия и развитие, директор на икономическата програма в Център за изследване на демокрацията.

Лекцията се провежда в рамките на проект "Повишаване на финансовата грамотност на студентите в неикономически специалности", реализиран от JA Bulgaria и NN Bulgaria. Чрез проекта партньорите целят цялостно да подобрят финансовата грамотност на студентите от неикономически специалности, като изградят практически умения и знания по темата за личните финанси. Пилотното обучение по "Лични финанси" цели да предостави възможност на студентите да се образоват по теми, свързани с управлението на личните финанси, както и да се намали финансовата нестабилност и да се увеличи устойчивостта към финансови шокове. В рамките на проекта беше разработено и публикувано първото по рода си образователно съдържание за лични финанси в България под формата на учебник за студенти от неикономически специалности. Над 400 души от различни университети в страната вече преминаха курса по "Лични финанси", воден от доц. д-р Даниела Бобева.

Лекцията е подходяща за студенти (бакалаври и магистри), докторанти от всякакви области, както и за широката общественост и най-вече за хора, интересуващи се от тази важна тема.

Място: София Тех парк, зала JA Startup Hambar