Преминали

Преминали
Събитие 19 май
19 5 19

Противодействие на прането на пари - приложими способи

По време на семинара ще бъде обсъдена международноправната и вътрешноправната уредба на противодействието на изпирането на пари, както и правомощията на компетентните органи за събиране на доказателства. Ще бъде посочен редът за обезпечаване и отнемане на имущество, придобито чрез престъпна дейност, което е предмет на изпирането на пари. Ще бъдат разгледани формите на международно правно сътрудничество в борбата срещу изпирането на пари по международни договори, по които България е страна.

Подробна анотация на семинара можете да видите ТУК.

Семинарът е предназначен за разследващи органи по линия на икономическата престъпност и организираната престъпност, регулаторни органи във финансовия и банковия сектор, магистрати с наказателноправен профил, адвокати, занимаващи се с наказателно право, счетоводни кантори, данъчни консултанти, съдeбни изпълнители, дипломирани експерт-счетоводители и други, които се интересуват от мерките срещу изпирането на пари.

Участниците в семинара ще имат възможност да задават въпроси на лектора и ще получат сертификати.

Такса за участие: 68 лв.

Заявки за участие се изпращат до 17 май чрез попълване на регистрационната форма на адрес: https://vuzflab.eu/registration/ и заплащане на таксата за участие на посочената в нея банкова сметка.

 

За контакти и допълнителна информация: тел. 02 40 15 803, 0884 591 822, е-mail: info@vuzflab.eu

Медийни партньори на семинарите са:

Място: София, ВУЗФ