Преминали

Преминали
Ученическа конференция
16 2 21

Национална ученическа конференция на тема: „Икономика, образование и психология в условията на пандемия“

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира Национална ученическа конференция на тема: "Икономика, образование и психология в условията на пандемия", която ще проведе онлайн на 16 февруари 2021 г. в платформата https://meet.google.com/.

Форумът се провежда под патронажа на доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ.

Основна цел на конференцията е да предостави трибуна на учениците от 11 и 12 клас от всички училища в страната да изложат своята позиция, идеи и нетрадиционен поглед за отражението на пандемията от COVID-19 върху различните социални сфери - икономика, образование, социални отношения, психологически аспекти на изолацията и т.н. Темата е широко обхватна и всеки ученик може да разработи и дискутира най-значимите и сериозни предизвикателства според него.

В конференцията могат да участват ученици от 11 и 12 клас от всички средни училища в България, независимо от профила им.

Те ще трябва да разработят доклад в обем 8-10 страници и да подготвят презентация на доклада си, която ще изнесат по време на конференцията.

ВУЗФ ще предостави три стипендии за обучение в бакалавърска степен във висшето училище на най-добре представилите се ученици в конференцията - 1 стипендия от 20% от таксата за обучение за целия период на обучение и 2 стипендии от 10%.

Селекцията на учениците, които ще бъдат отличени със стипендии, ще бъде извършена от специална комисия, съставена от преподаватели във висшето училище. Основните критерии за оценяване са:

- Оригиналност и атрактивност при представянето

- Яснота и логичност на изложението

- Умение за аргументиране на собствени идеи и виждания

- Стилово и техническо оформление

- Стил на презентирането

Важни срокове:

- Краен срок за подаване на заявки за участие с доклади: 29 януари 2021 г. на следния линк: vuzf.bg/events/registration

- Краен срок за изпращане на пълните доклади: 10 февруари 2021 г. на е-mail: marketing@vuzf.bg

- Докладите ще бъдат представени под формата на презентации по време на конференцията на 16 февруари 2021 г.

- Краен срок за регистрация за участие в конференцията без представяне на доклад: 12 февруари 2021 г. на е-mail: marketing@vuzf.bg

Участието в конференцията е без такса.

Изискванията за оформление на докладите можете да видите ТУК.

*Най-добрите доклади от конференцията ще бъдат рецензирани и издадени в електронен сборник от издателството на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов".

*Участниците в конференцията ще получат електронни сертификати за участие, подписани от ректора на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов.

Програмата можете да я видите ТУК

ВУЗФ e сред най-активните висши училища в страната, което с иновативната си академична програма и чрез своята Лаборатория за научно-приложни изследвания VUZF Lab осъществява редица научни събития, инициативи и проекти за развитие на потенциала на младите хора в България.

За контакти и допълнителна информация: тел. 02 40 15 807, 0888 443 096, е-mail: marketing@vuzf.bg

Място: онлайн

Пълните доклади се изпращат до 08.03.2024 г на емейл marketing@vuzf.bg