Преминали

Преминали
ВУЗФ организира национална студентска и докторантска конференция на тема: „Икономически предизвикателства пред България (2021-2023 г.) – устойчивост и рискове“
23 4 21

Национална студентска и докторантска конференция на тема: „Икономически предизвикателства пред България (2021-2023 г.) – устойчивост и рискове“

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира национална студентска и докторантска конференция на тема: "Икономически предизвикателства пред България (2021-2023 г.) - устойчивост и рискове", която ще се проведе онлайн на 23 април 2021 г. в платформата https://meet.google.com/.

Форумът се провежда под патронажа на доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ.

Основна цел на конференцията е да предостави трибуна на студенти и докторанти от всички висши училища да изложат своята позиция, идеи и нетрадиционен поглед за преодоляване на трудностите, пред които е изправена българската икономика и по този начин да се предвидят възможните рискове за осигуряване на устойчиво развитие на държавата за периода 2021-2023 г.

Студентите и докторантите ще могат да дискутират по най-значимите и сериозни предизвикателства пред съвременните икономики и да предложат своите решения за справяне с икономическите предизвикателства.

В конференцията могат да участват всички студенти и докторанти от всички висши училища в България и чужбина, независимо от степента и формата им на обучение.

Те ще трябва да разработят доклад в обем 8-10 страници и да подготвят презентация на доклада си, която ще изнесат по време на конференцията.

ВУЗФ ще предостави три стипендии за обучение в магистърска степен във висшето училище на най-добре представилите се студенти в конференцията - 1 стипендия от 20% от таксата за обучение за целия период на обучение и 2 стипендии от 10%.

Селекцията на студентите, които ще бъдат отличени със стипендии, ще бъде извършена от специална комисия, съставена от преподаватели във висшето училище.

Важни срокове

Краен срок за подаване на заявки за участие с доклади: 19 март 2021 г. на следния линк: https://vuzf.bg/registratsiya-za-natsionalna-studentska-i-doktorantska-konferentsiya

Краен срок за изпращане на пълните доклади: 10 април 2021 г. на е-mail: marketing@vuzf.bg

Допуснатите доклади ще бъдат представени по време на конференцията на 23 април 2021 г.

Краен срок за регистрация за участие в конференцията без представяне на доклад: 19 април 2021 г. на е-mail: marketing@vuzf.bg

Участието в конференцията е без такса.

Ще се приемат само доклади, чиято тематика има отношение към темата на конференцията.

Изискванията за оформление на докладите можете да видите ТУК.

Докладите от конференцията ще бъдат рецензирани и издадени в електронен сборник от издателството на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов".

Участниците в конференцията ще получат електронни сертификати за участие, подписани от ректора на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов.

Програма на конференцията можете да видите ТУК.

ВУЗФ e сред най-активните висши училища в страната, което с иновативната си академична програма и чрез своята Лабоработия за научно-приложни изследвания VUZF Lab осъществява редица научни събития, инициативи и проекти за развитие на потенциала на младите хора в България.

За контакти и допълнителна информация: тел. 02 40 15 807, 0888 443 096, е-mail: marketing@vuzf.bg

Място: онлайн

  Втора национална студентска и докторантска конференция     Код дигитално: икономика, образование и социални отношения   Заявка за участие с доклади