Преминали

Преминали
Mеждународна конференция на тема „Кръгова икономика и устойчиви финанси“
24 10 19

Mеждународна конференция на тема „Кръгова икономика и устойчиви финанси“

 

Лабораторията за научно-приложни изследвания към Висшето училище по застраховане и финанси VUZF Lab организира международна конференция на тема "Кръгова икономика и устойчиви финанси".

Форумът ще се проведе на 24 октомври 2019 г. от 10.30 часа във ВУЗФ, зала 501, eт. 5, гр. София, ул. "Гусла" № 1.

Начало на регистрацията: 9.30 часа.

Конференцията ще протече в два последователни панела. Целта е да се състои открита експертна дискусия по проблемите на кръговата икономика.

Първият панел ще бъде посветен на начините на финансиране на кръговата икономика. Във фокуса на дискусията ще бъдат поставени следните въпроси:

Във фокуса на втория панел са кръговата икономика и устойчивостта на финансите в контекста на външнотърговската политика на България. Целта на този панел е да се очертаят някои основни тенденции по важни въпроси, като:

Основни доклади по време на форума ще изнесат проф. д-р Виржиния Желязкова, зам.-ректор по учебната дейност и качеството, ВУЗФ, програмен директор на направление "Финанси и финансов мениджмънт", VUZF Lab, проф. д-р Даниела Бобева, ВУЗФ, проф. Джовани Ладжоя и доц. д-р Теодоро Галучи, Университет "Алдо Моро", Бари, Италия, проф. Паникос Путзиурис, ректор на Университета в Централен Ланкашър, Кипър, (UCLan Cyprus), преподавател Judge Business School, University of Cambridge и др.

В конференцията ще вземат участие водещи икономисти от България и чужбина, финансови експерти и анализатори, експерти в областта на кръговата икономика и устойчивите финанси, представители на държавните институции, бизнеса, академичните и научните среди от България и Европа.

Лекторите на конференцията можете да видите ТУК.

Краен срок за подаване на заявки за участие с доклади: 30 септември 2019 г. на адрес: https://vuzflab.eu/international_conference/

Материалите от конференцията ще бъдат рецензирани и издадени като колективна монография от издателството на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов".

Те трябва да са в обем между 10 и 15 стандартни страници (шрифт: Times New Roman, 12, междуредие: 1,5).

Участието с доклади в конференцията е без такса.

Програмата на конференцията можете да видите ТУК.

Краен срок за изпращане на пълните доклади: 15 ноември 2019 г. на електронен адрес: info@vuzflab.eu.

Работни езици на конференцията - български и английски.

Краен срок за регистрация за конференцията: 21 октомври на електронен адрес: info@vuzflab.eu.

Програмен съвет на конференцията:

Председател:

доц. д-р Григорий Вазов

Членове:

проф. д-р Даниела Бобева

доц. д-р Теодоро Галучи

проф. д-р Джования Ладжоя

проф. д-р Паникос Путзиурис

проф. дпн Сава Гроздев

проф. д-р Боян Дуранкев

доц. д-р Юлия Добрева

Организационен комитет:

Председател:

проф. д-р Виржиния Желязкова

Членове:

доц. д-р Радостин Вазов

доц. д-р Яким Китанов

доц. д-р Али Вейсел

доц. д-р Теодора Лазарова

Мирена Шилева

Гергана Генова

За контакти и допълнителна информация: тел. 02 40 15 803, 0884 591 822, е-mail: info@vuzflab.eu

 

Генерален спонсор:

 

 

Спонсори:

 

 

Медийни партньори:

Място: София, ВУЗФ, зала 501, гр. София, ул. “Гусла” № 1.