Преминали

Преминали
Leadership for a growth mindest culture
12 9 19

Leadership for a growth mindest culture

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ОБУЧЕНИЕТО?

То е ориентирано към :

- Мениджъри на средно и високо ниво

- Мениджъри човешки ресурси

- Предприемачи

- Хора, които имат професионална реализация и могат на практика да прилагат наученото

- Хора, които искат да влияят на средата и да подпомагат развитието на България.

 

КАКВО Е СЪДЪРЖАНИЕТО?

Обучението ще е изградено от малко теория и много дискусии, упражнения и преживявания. Ще ви предоставим инструменти за изграждане на култура на нагласа за растеж, ще обменяме опит и на място ще работим върху решаване на актуални за всеки проблеми, свързани с лидерството.

Повече за обучението може да намерите на:

http://biznesumenia.com/growth-mindset/ 

 

ВХОД СВОБОДЕН!!!

 

Регистрация на:

http://biznesumenia.com/growth-mindset/

 

 

Място: София, ВУЗФ, зала 501, гр. София, ул. “Гусла” № 1.