Преминали

Преминали
VUZF
12 12 19

Гoдишна научна конференция на ВУЗФ

На 12 декември 2019 г. ще се проведе годишната научна конференция, организирана от ВУЗФ.

В случай че докладът Ви по време на конференцията съдържа нови научни резултати и желаете да го публикувате в електронното списание на ВУЗФ "VUZF Review", следва да го представите в срок до 16 декември 2019 г. за рецензиране и съответно публикуване при наличие на положителна рецензия. Докладът следва да бъде оформен съгласно изискванията на списанието, които могат да се намерят на сайта в края на всеки брой на списанието (https://vuzf.bg/spisaniya).

Програмата на конференцията може да я видите ТУК

Място: София, ВУЗФ, зала 501, гр. София, ул. “Гусла” № 1.