Преминали

Преминали

Академия за преприемачи

ВУЗФ започва набирането на участници, които желаят да станат част от най-новия проект на бизнес университета - Академия за предприемачи.

Тя е насочена към всички хора с идеи и желание да започнат собствен бизнес, както и да развиватличния си потенциал.

Академията започва на 11 май и ще се проведе онлайн.

Тя ще премине през различни модули, като всеки от тях ще засегне конкретните стъпки от създаването и развитието на собствен бизнес, като изграждане на стратегия, развиване на бранд, създаване на организационна култура, правилна комуникация в структурата, привличане на източници за финансиране и потенциални инвеститори, както и различните възможности за развитие на дигитален бизнес, маркетинг, продажби и др.

Участниците в академията ще се срещнат с преподаватели във ВУЗФ и с успешни български предприемачи, които ще бъдат техни ментори в процеса на изграждането на собственото им бизнес начинание.

Участниците ще работят върху конкретни идеи, които с помощта на менторите, в края на академията трябва да се превърнат в цялостна концепция за жизнеспособен бизнес проект.

В края на академията участниците ще представят проектите си пред експертно жури, което ще оцени финалните им проекти. Победителите ще спечелят стипендии за обучение в бакалавърските и магистърските програми по предприемачество във ВУЗФ.

Академията започва на 28 април и ще продължи до началото на месец юни, като веднъж седмично ще се провежда конкретен тематичен модул с множество практически примери и задания, върху които ще работят бъдещите предприемачи.

Краен срок за подаване на заявки за участие: 7 май 2021 г. на посочената по-долу регистрационна форма или на имейл: marketing@vuzf.bg

Място: онлайн