Предстоящи

Предстоящи
Студентска конференция
19 4 24

ВУЗФ организира Четвърта национална студентска и докторантска конференция на тема: „Изкуственият интелект и трансформацията на икономиката“

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира IV-та Национална студентска и докторантска конференция на тема: "Изкуственият интелект и трансформацията на икономиката", която ще се проведе на 17 май 2024 г. в хибриден формат, във ВУЗФ, зала 501 и в платформата Google Meet.

Основна цел на конференцията е да предостави трибуна на студенти и докторанти от всички висши училища в България да изложат своята позиция и виждания за предизвикателствата, проблемите и възможностите, които произтичат от навлизането на изкуствения интелект в бизнес процесите и икономиката. Под формата на дискусия те ще могат да предложат своите идеи и решения за минимизиране на възможните рискове.

В конференцията могат да участват студенти и докторанти от всички висши училища в България, независимо от степента и формата им на обучение.

Те ще трябва да разработят доклад в обем 7-10 страници и да подготвят презентация на доклада си, която ще изнесат по време на конференцията.

Студентската и докторантска конференция е част от кампанията за ранен прием в магистърските програми на ВУЗФ за учебната 2024/2025 г.

По този повод ВУЗФ ще предостави три стипендии за обучение в магистърска степен във висшето училище на най-добре представилите се студенти в размер на 50% от таксата за обучение - за първо място, 40% - за второ място и 30% - трето място.

Всички участници с доклади в конференцията ще получат директно 20% отстъпка от таксата за обучение в магистърските програми във ВУЗФ.

Победителите ще бъдат определени от жури, съставено от преподаватели във висшето училище.

Важни срокове

Краен срок за подаване на заявки за участие с доклади: 1 май 2024 г. на следния линк https://vuzf.bg/zayavka-za-uchastie-studentska-i-doktorantska-konferentsiya

Краен срок за изпращане на пълните доклади: 10 май 2024 г. на е-mail: marketing@vuzf.bg

Допуснатите доклади ще бъдат представени по време на конференцията на 17 май 2024 г.

Краен срок за регистрация за участие в конференцията без представяне на доклад: 15 май 2024 г. на е-mail: marketing@vuzf.bg

Участието в конференцията е без такса.

Изискванията за оформление на докладите можете да видите ТУК.

Докладите от конференцията ще бъдат рецензирани и издадени в електронен сборник от издателството на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов".

Участниците в конференцията ще получат сертификати за участие, подписани от ректора на ВУЗФ проф. д.ю.н. Борис Велчев.

На база подадените заявки за участие с доклади и пълните доклади ще бъде изготвена програмата на конференцията.

За контакти и допълнителна информация: тел. 02/40 15 802; 0882 513 714, еmail: marketing@vuzf.bg

Място: ВУЗФ