Предстоящи

Предстоящи
За 13 поредна година стартира конкурсът за студенти „Млад одитор“
5 3 24

Стартира регистрацията за конкурса "Млад Одитор"2024 г.

На 5 март 2024 г. стартира конкурсът "Млад одитор".

Основни организатори на конкурса са Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Одиторски дружества "Ейч Ел Би България" ООД и "Захаринова Нексиа" ООД.

За тринадесета поредна година националния конкурс отваря вратите си за всички студенти и докторанти, обучаващи се в професионално направление Икономика, от всички университети и колежи в Р. България, независимо от степента и формата си на обучение.

"Млад одитор" се доказа като един от малкото успешни състезателни формати, събирайки на едно място студенти от различни университети в България с интереси в сферата на одита и счетоводството.

За тринадесет години в конкурса са се включили над 1000 студенти от над 11 университета в страната.

Идеята за конкурса се ражда поради съществуващата до известна степен неяснота около фигурата на одитора, както и за да се утвърди необходимостта от външна, независима и максимално обективна оценка за финансовото състояние на компаниите.

През 2024 г. конкурсът ще премине през 3 етапа на регистрация, тест и казус.

Първият етап е регистрацията на участниците, която ще се извършва от 5 март до 1 април 2024 г. Всеки един участник се счита за регистриран след коректно попълнена и депозирана форма за регистрация. Формата за регистрация се намира на сайта на ВУЗФ.

Регистрационната форма може да я намерите ТУК

Пълният регламент за участие може да го намерите ТУК

След приключване на срока за регистрация, допуснатите участници за втори етап получават на електронната си поща потвърждение за успешната регистрация и допускане до втори етап.

Вторият етап е теста, който ще е отворен от 3 април до 01 май 2024 г.

Всеки участник ще получи достъп до линка с качения тест, който да реши.

До третия етап на конурса e решаваме на казус.

До него се допускат участниците решили теста с над 50% верни отговори.

Участниците, допуснати до казуса ще могат да изпратят решението си от 9 май до 2 юни 2024 г. на имейл mladoditor@hlb.bg

До участие в конкурса не се допускат участници работещи в одиторски дружества или печелили предходни години конкурса. Конкурсът се провежда на български език.

И тази година на участниците ще се предложат много и различни награди на успешно изявилите се кандидати. Стажове в одиторски дружества, стипендии за последващо образование - това са само част от наградите за победителите в конкурса "Млад одитор" - 2024 г.

Официални партньори на конкурса са Сметната палата на Република България, Комисия за публичен надзор на регистрираните одитори, Институт на дипломираните експерт - счетоводители в България.

Важно

*Пълният регламент за участие може да го намерите ТУК

Място: онлайн

Давам съгласието си, предоставените от мен лични данни, съдържащи се в приложените документи, да бъдат обработвани от ВУЗФ за целите на моето участие в конкурса "Млад одитор".