За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

Проф. Петко Калев

Проф. Петко Калев е професор по финанси и е основател и директор на Центъра за приложни финансови науки - School of Commerce към Южноавстралийския бизнес университет от 2010 г.

Проф. Петко Калев е професор по финанси и е основател и директор на Центъра за приложни финансови науки - School of Commerce към Южноавстралийския бизнес университет от 2010 г. Проф. Калев притежава докторска степен по финансова иконометрия от Университета Монаш, магистърска степен по статистика от Университета в Мелбърн и бакалавърска степен по математика от ПУ Паисий Хилендарски. Преди да се присъедини към Южноавсталийския университет през 2010 г. проф. Калев е преподавал във факултета по Счетоводство и финанси в Университета Монаш 1999-2010. Изследователските му интереси са в областта на Капиталови пазари, Пазарна микроструктура, Пазарна ефективност, Корпоративни финанси, Оценка на активите. Проф. Калев е известен най-вече с емпиричния си изследователски принос в областта на Пазарната микроструктура. Проф. Калев поддържа тесни връзки с финансовата индустрия. Член е на изследователския комитет на SIRCA. Основател и председател е на годишната научна конференция по Поведенчески финанси и капиталови пазари от 2011 г. насам. Избран е за гост-професор във ВУЗФ през 2012 година.