За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

проф. д.н. Красимир Тодоров ⇱

Operations Management; Principles of Management; Managerial Accounting; Основи на управлението; Стратегически мениджмънт; Business Strategies and Corporate Management; Спецкурс по управленско счетоводство; Оперативен мениджмънт;

Красимир Тодоров е професор във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), като води магистърски курсове по корпоративна и стратегическа динамика, стратегическо управление, стратегии и бизнес моделиране. Притежава професионална степен по управление на бизнес администрация - MBA, в областта на стратегическото управление от Изпълнителната академия на Виенския университет по икономика и бизнес, Австрия. Завършил е специализация по сливания и придобивания - M&A, във Висшето училище по мениджмънт "Карлсън", Университета на Минесота, Минеаполис, САЩ. Притежава докторска степен по управленско счетоводство от Университета за национално и световно стопанство, София.

Красимир Тодоров работи като главен мениджър за България в международната компания FCC Environment, с централа в Австрия, част от испанската група Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Мадрид. В продължение на 12 години е работил в две български фирми от структурата на "Инчкейп", Лондон - Тойота Балканс и ТМ Ауто, официален дистрибутор и дилър на Тойота и Лексус, като е заемал последователно висши управленски позиции - финансов директор, директор "Продажби и развитие" на дилърската мрежа, управител. По време на своята работа в структурите на "Инчкейп" е участвал в редица международни инвестиционни проекти в Русия, Грузия, Азърбайджан, Румъния, Македония и Полша.