За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

проф. д-р Даниела Илиева

Основи на управлението; Управление на проекти; Бизнес комуникация; Бизнес комуникации при IT проекти; Бизнес етикет;

ДИРЕКТОР НА НАПРАВЛЕНИЕ "БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ, МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ" във VUZF lab

Проф. д-р Даниела Илиева е изпълнителен директор на Фондация "Право и Интернет" и член на Управителния съвет на Фондацията. Като специалист по управление, консултант и международно признат трейнър, тя се присъединява към Фондацията през 2015 година. Нейният профил включва богат опит в управление на бизнес процеси, бизнес комуникации, междукултурна комуникация и презентационни умения.

Проф. д-р Илиева е експерт по Международен туризъм и мениджмънт, има бакалавърска степен по Бизнес администрация, магистърска степен по Маркетинг, докторска степен по Икономика (Социално управление) и придобита академична длъжност "доцент" по Управление на бизнес процеси и бизнес комуникации с монографията си "Mentoring: process, guidelines and programs"("Менторството: процес, насоки и програми"). В качеството си на висококвалифициран лектор, тя предоставя актуално образование и иновативен подход в преподаването по теми като бизнес комуникации, организационно поведение, бизнес мениджмънт и управление на човешките ресурси.

Професионален трейнър-консултант по Бизнес етикет и протокол, проф. д-р Даниела Илиева е сертифицирана от EUROPROTOCOL - Европейското училище за протокол. Също така е сертифициран трейнър по Невролингвистично програмиране (НЛП) и Коучинг, акредитирана от Международната НЛП Асоциация, американския НЛП борд, американския борд по Хипнотерапия, както и от Европейския консул по менторство и коучинг.

Проф. д-р Илиева е редовно канена като гост-лектор на различни академични и бизнес събития, а нейни разработки и публикации често намират място в международно признати научни издания и конференции по целия свят.