За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

х.пр. Мария Савова

Системи за управление на бизнес процеси

e-mail: msavova@vuzf.bg

Системи за управление на бизнес процеси