За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

х.пр. д-р Орлин Пенев

Рисково базирано управление на застрахователните портфейли

e-mail: openev@vuzf.bg