За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

х.пр. д-р Димитър Събев

Principles of Marketing II Strategic Marketing Macromarketing Principles of Marketing I Стратегически маркетинг

e-mail: dsabev@vuzf.bg