За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

гл.ас. д-р Бисер Райнов ⇱

Управление на онлайн бизнес платформи Управленско счетоводство Въведение в дигиталния маркетинг Онлайн бизнес Одит и оптимизация на онлайн бизнес Финансово отчитане и анализ на онлайн бизнес Анализ на финансовите отчети Основи на счетоводството

Д-р Бисер Райнов e преподавател във ВУЗФ почти от основаването на университета. Той има значителен опит в областта на финансовата отчетност и анализа на бизнес проекти. През последните години интересът му е фокусиран основно върху сферата на бизнес анализите и измерванията, свързани с онлайн проекти. Сертифициран е за вътрешен одитор от Глобалния институт на вътрешните одитори (The IIA). Бил е съветник на министъра на отбраната по времето на служебното правителство на премиера Георги Близнашки. Провеждал е обучения на данъчната и митническата администрация.