За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

доц. д-р Ясен Димитров

Organizational Behavior; Организационно поведение; Business Communication; Психологическо консултиране в организацията;

Д-р Ясен Димитров е преподавател по организационно поведение и бизнес психология във Висшето училище по застраховане и финанси. Бил е преподавател в НБУ, а впоследствие и в УНСС, където е получил докторската си степен в областта на Човешките ресурси. Той е и организационен консултант, корпоративен треньор и сертифициран коуч с богата практика и значителен международен опит. Изследователските и научно-практическите му интереси са в областта на диагностиката и развитието на емоционална интелигентност, в приложението на концепцията в съвременните организации за повишаване на организационната ефективност, както и в областта на поведенческите интервенции (nudge) и приложението им за провокиране на поведенчески реакции в аспекти като потребителско поведение, работна безопасност и т.н. Д-р Димитров активно участва в работата на редица професионални организации - Българската асоциация за управление на хора (БАУХ), Дружествота на психолозите в България (ДПБ), Интернационалната коучинг федерация (ICF). Като учен и консултант той е участвал е в редица международни проекти в Австралия, Нова Зеландия, Великобритания, Холандия, Сърбия, Хърватска, Словения и др.