За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

доц. д-р Виктория Гацова ⇱

ДЕКАН НА АКАДЕМИЧНАТА ПРОГРАМА Работа в група и групова ефективност; Лидерство и мениджмънт; Групова динамика в бизнеса; Бизнес лидерство и изграждане на екипи;