За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

доц. д-р Виктория Гацова

Декан на академичната програма

Доц. д-р Виктория Гацова придобива бакалавърска степен по Психология, магистърска степен по Трудова и организационна психология и докторска степен по Организационна психология в Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Въз основа на дисертационния си труд тя издава книгата: "Съвременният лидер. Времева перспектива и управленски стил".

Доц. д-р Виктория Гацова преподава във Висшето училище по застраховане и финанси от 2014 г. следните дисциплини: Трудова и организационна психология, Работа в група и групова ефективност, Лидерство и мениджмънт, Психология на рекламата, Потребителска психология, Бизнес лидерство и изграждане на екипи, Групова динамика.

Научноизследователските й интереси са в областта на социалната психология, груповата динамика, лидерството, професионалния стрес.