За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

доц. д-р Радостина Димитрова

International marketing; Business innovations; Иновации и предприемачество в бизнеса; Бранд мениджмънт;

Доц. д-р Радостина Димитрова е магистър по "Международни икономически отношения" със специалност "Управление на международни проекти".

Започва академичната си кариера с успешно дипломиране по докторска програма "Икономика и управление".

Автор е на редица научни студии, статии и доклади.

Научните й интереси са в сферата на маркетинга, иновациите, предприемачеството и туризма.