За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

Доц. д-р Наталия Футекова

Системи за управление ресурси на предприятието

Доц. д-р Наталия Футекова е основател на образователната организация ERP Academy и ръководител на първата по рода си магистратура по ERP системи в България "Бизнес анализ и ERP решения", която е създадена в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). От 2017 година тя е член на Управителния съвет на Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ).

 

Доц. д-р Наталия Футекова има две бакалавърски степени - по специалностите "Икономика на съобщенията" и "Счетоводство", магистърска степен от Университета по национално и световно стопанство (УНСС), специалност "Икономика на съобщенията" и докторска степен от същия университет със специалност "Приложение на изчислителната техника в икономиката". През 2016 г. е избрана за доцент. Носител е на наградата за "Академични постижения и лидерство" (2016) от Junior Chamber International - България. Проектът е част от световноизвестния формат The Outstanding Young Persons - TOYP ("Най-изявените млади личности").

 

Доц. д-р Наталия Футекова е управляващ партньор на ERP.BG - една от водещите български компании за разработка на бизнес софтуер. Съчетава успешно предприемаческата кариера в сферата на технологиите с академична и научна дейност, както и с активно участие в образователни и други обществени каузи. Научните й интереси са в областта на развитието на ERP системите и останалите бизнес софтуерни решения, управлението на бизнеса и внедряването на информационни системи. Участва активно в различни инициативи в подкрепа на образованието, културата и предприемачеството. Тя е организатор и член на журито на класацията "Новатори в образованието", както и ментор в преакселератора на Start It Smart.

 

Доц. д-р Наталия Футекова работи в сътрудничество и с Българската академия на науките (БАН) в разработването на иновативни технологии в информационните системи. Автор е на десетки доклади и публикации в трудове за международни научни конференции, засягащи области като икономика на съобщенията, развитие на малките и средни предприятия, системи за управление на бизнеса, внедряване на стандарти за качество, конкурентоспособност, мобилни и онлайн технологии за бизнеса, оптимизиране на бизнес процесите, информационна сигурност, управление на ресурсите в публичния сектор и други. Съучредител е на Професионалната асоциация "Европейски и национални програми за развитие" (ПАЕНПР), като взима активно участие в секторните камари "Икономическо развитие и конкурентоспособност" и "Наука и образование".