За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

доц. д-р Георги Николов

Доц. д-р Георги Николов е почетен ректор на ВУЗФ, член на настоятелството и главен секретар на ВУЗФ.

Доц. д-р Георги Николов е почетен ректор на ВУЗФ, член на настоятелството и главен секретар на ВУЗФ. Избиран е за народен представител в 7-то Велико народно събрание, 36-то и 37-мо Народно събрание и председател на Сметната палата на Република България. Бил е ректор и зам.-ректор по учебната дейност и качеството на ВУЗФ.

Дългогодишен преподавател по статистика в СА "Д. А. Ценов" и ВУЗФ. Научните му интереси са в областта на статистиката, финансите, ефективността, контрола и одита. Има над 70 научни публикации в тези области.