За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

доц. д-р Даниела Караангова

Ethics and Crisis Management Academic Writing Management, Culture and Communication Кризисен мениджмънт Global Studies Management, Culture and Organizational Psychology

Доцент д-р Даниела Караангова защитава докторската си степен по мениджмънт в Саутхемптънския университет, принадлежащ към 20-те най-влиятелни изследователски университета във Великобритания. Дисертационният ѝ труд се фокусира върху проблемите и възможностите за реформи на системите на висшето образование и науката в страните от бившия Източен блок.

Към настоящия момент е доцент по публично управление и образователни стратегии във Висшето Училище по Застраховане и Финанси в София. Преподава голям набор от бакалавърски и магистърски дисциплини на български и английски език. Освен преподавател, доц. Даниела Караангова е заместник главен редактор на научно-изследователското списание VUZF Review, рецензент в научното списание "The learning organization". Автор е на три монографии, както и на редици статии, студии и доклади, изследващи възможностите за иновации и предприемачески инициативи, свързани с образователните и научни институции в България.