За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

Д.ик.н Янка Такева

Председател на Синдиката на българските учители (СБУ)

Д.ик.н Янка Такева е председател на Синдиката на българските учители (СБУ) към Конфедерацията на независимите синдикати в България от 1994 г. до момента. В периода 1990 - 1994 г. е заместник - председател на СБУ.

От 1994 г. е член на Изпълнителния комитет на КНСБ. От 1999 г. е председател на Националната комисия за работа с жените, младежите, децата и семейството към КНСБ и на "Обществен женски парламент - 21 век" към КНСБ. От 2022 г. е заместник-председател на Централната контролна комисия към КНСБ.

В периода 2010-2016 г. е вицепрезидент на Женски комитет на Пан-европейския регионален съвет към Международната профсъюзна конфедерация. От 2013 г. е и председател на Управителния съвет на Национален клуб "Родолюбие".

От 2005 г. до 2007 г. г-жа Такева е преподавател на катедрата по "Управление на човешките ресурси" в Московски държавен университет. Завършила е педагогическия факултет на Софийския университет в Благоевград. Има две специализации и първи клас квалификация. Има двугодишна специализация в УНСС - "Финансиране в бюджетната сфера". Работила е като учител (1974-1980), директор на дом за сираци, кв. "Драгалевци" (1980-1987) и главен специалист на управление "Просвета" в община "Красна поляна" в София (1987-1990). През 2000 г. завършва магистърска степен по Управление на човешките ресурси в Пловдивския университет.

Д-р Такева е удостоена с почетното звание "доктор хонорис кауза" на ВУЗФ с решение на академичния съвет, взето с Протокол № 10 от 26.09.2022 г., за изключителен принос в сътрудничеството между средното и висшето образование по икономика, както и за създаването на Националната асоциация на преподавателите по икономика.

 

Д.ик.н. Янка Такева е носител на:

 • Орден "Стара планина" I степен - 2016 г.
 • Почетно отличие на МОН "Неофит Рилски", 2015 г.
 • Дописен член на Българската академия на науките и изкуствата, 2015 г.
 • Носител на Златна звезда на Съюза на народните читалища - 2021 г.
 • Почетен знак на Славянската литературна и артистична академия за принос в издигането на духовността на цивилизацията ни, за сближаването на братските култури, за опазване на наследството на Светите братя Кирил и Методий , 2015 г.
 • Юбилеен медал "70 години от Победата над фашизма" на Фондация "Устойчиво развитие за България", 2015 г.
 • Почетен знак по повод 25 годишнината на КНСБ, 2015 г.
 • Орден "Св. Св. Кирил и Методий" I степен, 2010 г.
 • Почетен знак "Самарски кръст" - 10-годишнината от учредяване Национално движение /НД/ "Русофили", 2013 г.
 • Почетното звание "Следовник на народните будители" на Съюза на народните читалища - 2012 г.
 • Диплом за почетен член I степен на Българската академия на науките и изкуствата, 2012 г.
 • Доктор на икономическите науки - 2012 г.
 • Отличие за най - успешна социална и обществена дейност от списание " Business Lady " - 2012 г.
 • "Най-добър социален партньор на Софийска област", връчен на 21.12.2011 г. от областния управител на София-област - г-н Красимир Живков
 • "Сърцето на София", връчено на 09.12.2011 г. от кмета на гр. София - г-жа Йорданка Фандъкова
 • Номинации от Руското правителство и от правителствата на други европейски държави за подобряване на образователния обмен между страните
 • Номинирана за най-добър експерт в Сектор "Образование" за 2008 и 2009 г., на Американския Биографичен Институт
 • Номинирана за жена на 2000 г. във Вашингтон за приноса си към демократичните промени в България

Д.ик.н. Янка Такева е член на:

 • Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министерски съвет
 • Икономическия и социален съвет на Република България
 • Управителния съвет на Общество за устойчиво развитие на българския език
 • Организацията на жените към Международната конфедерация на профсъюзите, регионален координатор за балканските страни
 • Националния съюз "Безопасност и охрана" - почетен член