За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

Десислава Куманова

Директор на дирекция "Учебна дейност"

 Десислава Куманова

тел.: +359 2 401 58 12
e-mail: moodle@vuzf.bg

стая № 204