За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

д-р Явор Храбринов Башев

Тема на дисертационен труд

"Измами във финансовите отчети - анализи и превенции"