За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

д-р Валентин Кръстев Бошкилов

Тема на дисертационен труд

"Възможности за усъвършенстване на финансирането на селското стопанство в България"