За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

д-р Райнхард Магенройтер

Тема на дисертационен труд

"Финансови пазари и нелинейни динамични хаотични системи"