За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

д-р Кирил Димитров Димитров

Ръководител "Мониторинг" в Дирекция "Управление на риска" в ЦУ на Българо- Американска Банка АД

Тема на дисертационен труд

"Банковото кредитиране в България след приемането в ЕС"