За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

д-р Дияна Банкова Неделчева

Тема на дисертационен труд

"Методологически проблеми на публичния надзор над регистрираните одитори"