За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

ас. Юлияна Георгиева

Организационна култура; Организационно консултиране; Връзки с обществеността;