Бакалавър

International Relations, Global Economy and Strategic Analysis
Назад

Информация

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението продължава 8 семестъра

ЗА ПРОГРАМАТА

Бакалавърската програма "Бизнес стратегии и управление на проекти" е специалност на настоящето и на бъдещето, когато за успеха във всяка професия ще са абсолютно необходими познания при изграждането на бизнес стратегии. Професионалният успех се подготвя чрез обучение по план, съчетаващ дисциплини от областта на финансите, бизнес стратегиите и управлението на проекти. Интердисциплинарният подход, който се прилага в програмата, предлага широкоспектърни познания в областта на бизнес планирането и стратегиите, бюджетиране и мениджмънт напроекти, Европейски фондове и финансов риск мениджмънт и т.н.

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Завършилите тази програма ще:

РЕАЛИЗAЦИЯ:

Завършилите ще се квалифицират и утвърдят като:

 

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Попълване на онлайн форма за подаване на документи: Кандидатстудентски документи-бакалавър

2. Копие на диплома за средно образование - върху него да пише: Вярно с оригинала. Подпис и две имена. Копието на дипломата можете да го изпратите на имейл info@vuzf.bg или до jgeorgieva@vuzf.bg

3. 4 броя цветни снимки паспортен формат

4. Обработка на кандидатстудентски документи -100 лв.

5. Плащане на 30% от семестриалната такса или плащане на цялата семестриална такса

* Документите могат да бъдат подадени онлайн или на място във ВУЗФ

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ

Редовен прием:

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ⇱

КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

 

КОНТАКТИ

За въпроси, свързани със съдържанието на бакалавърската програма, критериите и сроковете за кандидатстване за прием, документите за кандидатстване и плащането на таксите, можете да се обръщате към: