За ВУЗФ

Почетни ректори

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

Проф. д.ик.н. Михаил Динев

 

 Проф. д.ик.н. Михаил Динев е ректор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) в периода 2002-2005 г. Член е на настоятелството и на академичния съвет на ВУЗФ. През 2016 г. е удостоен с почетното звание “заслужил професор” на ВУЗФ за изключителни заслуги за създаването и развитието на висшето училище. Носител е и на званието “почетен професор” на ВУЗФ, с което е удостоен през 2006 г.
Проф. Динев е ректор на Университета за национално и световно стопанство (1989-1990), първи председател на Сметната палата на Република България през 1990 г., председател на Управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители (2004-2011).
Проф. Динев е дългогодишен главен редактор на Годишника и на монографичните издания на ВУЗФ.
Той е сред най-изтъкнатите български икономисти. С подчертан авторитет на учен и експерт в своята област, проф. Михаил Динев е и дълбоко уважавана личност поради своя забележителен професионален опит, блестящи идеи, съчетани с енергия, модерно мислене и дипломатичен подход. 
 

доц. д-р Георги Николов

 

 

 Доц. д-р Георги Николов е почетен ректор на ВУЗФ, член на настоятелството и главен секретар на ВУЗФ. Избиран е за народен представител в 7-то Велико народно събрание, 36-то и 37-мо Народно събрание и председател на Сметната палата на Република България. Бил е ректор и зам.-ректор по учебната дейност и качеството на ВУЗФ.

Дългогодишен преподавател по статистика в СА „Д. А. Ценов“ и ВУЗФ. Научните му интереси са в областта на статистиката, финансите, ефективността, контрола и одита. Има над 70 научни публикации в тези области.

Разработка от Калипърс