За ВУЗФ

Почетни професори

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

Проф. д.ик.н. Михаил Динев

 

Проф. д.ик.н. Михаил Динев е ректор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) в периода 2002-2005 г. Член е на настоятелството и на академичния съвет на ВУЗФ. През 2016 г. е удостоен с почетното звание “заслужил професор” на ВУЗФ за изключителни заслуги за създаването и развитието на висшето училище. Носител е и на званието “почетен професор” на ВУЗФ, с което е удостоен през 2006 г.
Проф. Динев е ректор на Университета за национално и световно стопанство (1989-1990), първи председател на Сметната палата на Република България през 1990 г., председател на Управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители (2004-2011).
Проф. Динев е дългогодишен главен редактор на Годишника и на монографичните издания на ВУЗФ.
Той е сред най-изтъкнатите български икономисти. С подчертан авторитет на учен и експерт в своята област, проф. Михаил Динев е и дълбоко уважавана личност поради своя забележителен професионален опит, блестящи идеи, съчетани с енергия, модерно мислене и дипломатичен подход.

Проф. д.ик.н Методи Христов представяне

 

Проф. Методи Христов е доктор на икономическите науки, преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси и е първият заместник-ректор по учебната дейност във ВУЗФ (2002-2005 г.). Бил е член на Научната комисия по икономически науки при Висшата атестационна комисия. Проф. Христов е бил дългогодишен преподавател в СА Д.А. Ценов, гр. Свищов и декан на факултет „Финанси” (1972 г. - 1979 г.). Преподавател е в УНСС и е бил заместник-ректор на университета (1987-1989 г.)
Специализирал е във Висшия икономически институт в гр. Берлин и в Икономическия университет в гр. Виена. В Берлин защитава своята втора докторска дисертация. Член е на Международния институт по обществените финанси. Автор е на множество научни публикации, учебници и помагала в областта на финансите.
Проф. Христов е удостоен с почетното звание “почетен професор” на ВУЗФ през 2006 г. и със званието “заслужил професор” на ВУЗФ през 2016 г. за изключителни заслуги за  създаването и развитието на ВУЗФ.

Проф. д-р Румяна Нейкова

 

Проф. д-р Румяна Нейкова е дългогодишен преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси по Основи на управлението, Управление на човешките ресурси  и  Управленско консултиране. Нейната научна и преподавателска кариера започва в Стопанска академия „Д. А. Ценов” - Свищов и продължава в Научно-изследователски институт по профсъюзни проблеми, Институт за държавно и стопанско управление, Технически университет – Габрово и ВУЗФ.
Проф. д-р Румяна Нейкова е заемала редица ръководни длъжности – ръководител на катедра “Планиране на народното стопанство” в СА „Д.А. Ценов” Свищов, зам.- директор по учебната работа в Профсъюзния институт, ръководител на катедра „Мениджмънт и маркетинг” и Директор на Центъра за дистанционно обучение в Техническия университет – Габрово и др.
 Тя е член на редакционните колегии на списанията “Общество, човек, природа”,  „Бизнес посоки”, „Устойчиво развитие” и Науковий журнал „Маркетинг и менеджмент инноваций”  на Държавен университет Суми, Украйна. 
Проф. д-р Румяна Нейкова е автор на над 160 научни публикации – монографии, студии, статии, учебници, научни доклади и др. Тя е уважаван преподавател и изследовател в областта на мениджмънта и управлението на човешките ресурси.  Носител е на почетен знак и кристална купа на Техническия университет – Габрово.
През октомври 2016 г. проф. Нейкова беше удостоена със званието “почетен професор” на ВУЗФ.

Разработка от Калипърс