За ВУЗФ

Дарители на библиотеката на ВУЗФ

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

ДАРИТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА НА ВУЗФ

 

 

ЛИЧНИ КОЛЕКЦИИ

 

                                                  

БИБЛИОТЕКА ГРИГОРИЙ ВАЗОВ

 

Личната библиотека на доц. д-р Григорий Вазов е присъединена към фонда на библиотеката

 на ВУЗФ. Колекцията има богато тематично разнообразие, обхваща над 3000 книги, сборници и списания на различни езици и включва някои изключително ценни и редки издания. Сигнатурата започва с ВБ.

 

 

БИБЛИОТЕКА ДЕТЕЛИНА СМИЛКОВА

 

От 2016 г. даренията за библиотеката на ВУЗФ на г-жа Детелина Смилкова са обособени в отделен фонд. Колекцията включва книги в областта на маркетинга и мениджмънта, личностното израстване и приложната психология.  Сигнатурата започва със  СМ.

 

ПРЕЗ 2017 г.  ДАРИТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА НА ВУЗФ БЯХА:

 

доц. д-р Али Вейсел

г-н Богомил Гудев

проф. д-р Боян Дуранкев

доц. д-р Виржиния Желязкова

доц. д-р Георги Николов

г-н Данаил Данаилов

г-жа Детелина Смилкова

         доц. д-р Григорий Вазов

доц. д-р Ирена Мишева

д-р Красимир Тодоров

проф. дпн Сава Гроздев

 

Бургаски свободен университет

         Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив

Европейско висше училище по икономика и мениджмънт – Пловдив

Издателски комплекс на УНСС

Икономически университет - Варна  

Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България

         Национален осигурителен инситут

         Нов български университет

         Стопанска академия “Д. А. Ценов“ – Свищов

 

БЛАГОДАРИМ ВИ!

 

ПРЕЗ 2016 г.  ДАРИТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА НА ВУЗФ БЯХА:

 

доц. д-р Али Вейсел

проф. д-р Боян Дуранкев

доц. д-р Григорий Вазов

г-жа Детелина Смилкова

Стопанска академия “Д. А. Ценов“ - Свищов

 

БЛАГОДАРИМ ВИ!

 

ПРЕЗ 2015 г.  ДАРИТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА НА ВУЗФ БЯХА:

 

доц. д-р Али Вейсел

проф. д-р Боян Дуранкев

г-жа Венета Щеркова

доц. д-р Георги Николов

доц. д-р Григор Димитров

доц. д-р Григорий Вазов

г-н Драгомир Стоянов

проф. д-р Емилия Миланова

г-жа Марина Стефанова

г-н Светослав Христов

 

Бургаски свободен университет

Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив

Посолство на Израел в България

 

БЛАГОДАРИМ ВИ!

 

ПРЕЗ 2014 г.  ДАРИТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА НА ВУЗФ БЯХА:

 

доц. д-р Али Вейсел

д-р Александър Ахегукян

г-жа Антоана Данаилова

проф. д-р Боян Дуранкев

г-жа Венета Димитрова

доц. д-р Вълчо Григоров

г-жа Детелина Смилкова

проф. д.ик.н. Димитър Иванов

г-н Димитър Станишев

доц. д-р Евгени Евгениев

г-жа Зоя Цветанова

г-н Иван Гранитски

г-жа Кристина Мачева

г-жа Марина Стефанова

доц. д-р Мирослава Пейчева

г-н Огнян Огнянов

гл. ас. д-р Радостин Вазов

г-н Радослав Огнянов

доц. д-р Силвия Костова

ас. д-р Станимир Андонов

 

Агенция „Митници“

Институт „Конфуций“ - София

Катедра по физическо възпитание и спорт – УНСС

Сдружение „Асоциация Банка на годината“

Югозападен университет „Неофит Рилски“

 

БЛАГОДАРИМ ВИ!

 

ПРЕЗ 2013 г.  ДАРИТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА НА ВУЗФ БЯХА:

 

доц. д-р Григорий Вазов

доц. д-р Велчо Стоянов

г-жа Виолина Генчева

доц. д-р Евгени Евгениев

г-жа Елена Тошева

проф. д-р Йордан Христосков

проф. д.ик.н. Марин Нейков

проф. д.ик.н. Марин Нейков

г-жа Мила Асенова

г-жа Милка Рускова

г-жа Петя Спасова

гл. ас. д-р Радостин Вазов

г-жа Райна Гриновер

проф. д-р Румяна Нейкова

проф. д-р Стоян Дурин

г-н Тихомир Тихомиров

гл. ас. д-р Яница Димитрова

 

Глобул

Европейско висше училище по икономика и мениджмънт - Пловдив

Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов

 

БЛАГОДАРИМ ВИ!

 

 

 

 

ПРЕЗ 2012 г.  ДАРИТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА НА ВУЗФ БЯХА:

 

г-н Владимир Найденов

доц. д-р Даниела Колева

ас. Емилия Шехтова

г-жа Зоя Цветанова

проф. д-р Йордан Стефанов

г-жа Мила Асенова

г-н Младен Златанов

г-н Николай Колев

 

Издателски комплекс на УНСС

Институт на вътрешните одитори в България

Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив

Кооперация Панда

Манджуков ЕАД

Национален осигурителен институт

Стопанска академия “Д. А. Ценов“ - Свищов

Фондация „НАБИС“

 

БЛАГОДАРИМ ВИ!

 

ПРЕЗ 2011 г.  ДАРИТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА НА ВУЗФ БЯХА:

гл. ас. д-р Боян Иванчев

г-н Васил Гъбов

г-жа Виолина Генчева

г-жа В. Сотирова

г-жа Детелина Смилкова

г-н К. Константинов

г-жа Л. Мазгалова

проф. д.ик.н. Марин Нейков

доц. д-р Мирослава Пейчева

г-н М. Киров

г-н П. Кутев

проф. д-р Румяна Нейкова

проф. Радостин Беленски

г-жа Сн. Муева

г-н Ст. Киров

г-н Хр. Писков

 

         Българска  асоциация на дружествата за допълнително пенсионно  

         осигуряване (БАДДПО)

Национален осигурителен институт

Стопанска академия  “Д. А. Ценов“ – Свищов

 

БЛАГОДАРИМ ВИ!

 

ПРЕЗ 2010 г.  ДАРИТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА НА ВУЗФ БЯХА:

 

д-р Александър Ахегукян

г-н Александър Велинов

г-жа Атанаска Тодорова

г-н Васил Гъбов

доц. д-р Григорий Вазов

проф. д-р Димитър Димитров

г-н Иван Беловеждов

г-жа Иванка Данева

проф. д-р Йордан Христосков

проф. д.ик.н. Марин Нейков

проф. д.ик.н. Методи Христов

г-жа Милка Рускова

проф. д-р Огняна Стоичкова

 

ЮЗУ „Неофит Рилски“

ИК “Труд и право“

Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив

Министерство на културата

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов

Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“

 

БЛАГОДАРИМ ВИ!

 

ПРЕЗ 2009 г.  ДАРИТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА НА ВУЗФ БЯХА:

 

проф. д-р Боян Дуранкев

доц. д-р Боян Илиев

г-жа Виолина Генчева

доц. д-р Григорий Вазов

доц. д-р Георги Николов

г-жа Зарина Кожанова

г-жа Иванка Данева

г-жа Ина Веселинова

г-жа Ирина Казанджиева

проф. д-р Йордан Христосков

г-н Кольо Георгиeв

проф. д.ик.н. Марин Нейков

г-жа Мария Митева

г-н Петър Веселинов

проф. д.ик.н. Нено Павлов

гл. ас. д-р Радостин Вазов

проф. д-р Румяна Нейкова

 

ИК „Труд и право“

Национален военен университет „В. Левски“

         Българска  асоциация на дружествата за допълнително пенсионно  

         осигуряване (БАДДПО)

Национален осигурителен институт

 

БЛАГОДАРИМ ВИ!

 

ПРЕЗ 2008 г.  ДАРИТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА НА ВУЗФ БЯХА:

 

доц. д-р Георги Николов

доц. д-р Григорий Вазов

гл. ас. д-р Радостин Вазов

 

БЛАГОДАРИМ ВИ!

 

ПРЕЗ 2007 г.  ДАРИТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА НА ВУЗФ БЯХА:

 

проф. д-р Боян Дуранкев

г-н Валентин  Михайлов

г-н Валентин Милинов

доц. д-р Григорий Вазов

доц. д-р Георги Николов

г-жа Евгения Рашева

д-р Иванка Петкова

г-жа Иванка Пешкова

г-жа Илона Найденова

г-н Петър Ангелов

г-жа Петя Иванова

гл. ас. д-р Радостин Вазов

 

БЛАГОДАРИМ ВИ!

 

ПРЕЗ 2006 г.  ДАРИТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА НА ВУЗФ БЯХА:

 

проф. д-р Боян Дуранкев

доц. д-р Георги Николов

г-н Димитър Димитров

д-р Жельо Желев

проф. д-р Йордан Христосков

г-н Петко Тодоров

г-н Петко Стоянов

г-н Петьо Петков

проф. д-р Радослав Габровски

проф. д-р Румяна Нейкова

 

Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“

Издателство Сиела

Национален осигурителен инситут

Икономически университет - Варна

Доби Прес

ИК Стено

 

БЛАГОДАРИМ ВИ!

 

ПРЕЗ 2005 г.  ДАРИТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА НА ВУЗФ БЯХА:

 

проф. д-р Боян Дуранкев

проф. д-р Борис Грозданов

доц. д-р Боян Илиев

доц. д-р Георги Николов

доц. д-р Григорий Вазов

проф. д-р Йордан Христосков

проф. д-р Красимир Шишманов

г-жа Милка Рускова

проф. д-р Огняна Стоичкова

г-н Тодор Велев

 

Български икономически форум

Издателство Сиела

Oxford Centre

Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“

Издателство Дъга

Издателство Стопанство

 

БЛАГОДАРИМ ВИ!

 

ПРЕЗ 2003 г.  ДАРИТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА НА ВУЗФ БЯХА:

 

проф. д-р Асен Ковачев

доц. д-р Боян Илиев

доц. д-р Григорий Вазов

г-н Димитър Димитров

г-н Живко Желев

проф. д-р Йордан Христосков

г-н Кирил Николов

г-н Кольо Колев

доц. д-р Лена Русенова

проф. д.ик.н Методи Христов

проф. д.ик.н. Михаил Динев

г-н Никола Георгиев

 

Частна професионална гимназия Банкерь

 

БЛАГОДАРИМ ВИ!

 

ПРЕЗ 2002 г.  ДАРИТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА НА ВУЗФ БЯХА:

 

проф. д-р Асен Ковачев

проф. д.ик.н. Методи Христов

 

БЛАГОДАРИМ ВИ!

 

 

 

 

 

 

 

Разработка от Калипърс