За ВУЗФ

Наука и научно-приложни изследвания

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪВ ВУЗФ


Научната политика на академичното ръководство на ВУЗФ се фокусира върху ефективното участие на преподавателите в провеждането на теоретични и приложни научни изследвания с цел подобряване на качеството на обучението и конкурентоспособността в бизнеса на завършилите университета.

Стратегията за развитие на научните изследвания във ВУЗФ се основава на изграждането на "триъгълника на знанието" – по-тясно взаимодействие между образователните дейности, научните изследвания и бизнеса.

Изследванията се провеждат по вътрешноуниверстетски, национални, международни и бизнес проекти и са водени от преподаватели и изследователи в следните области:

- Осигуряване;
- Финанси;
- Информатика в управлението на финансите и застраховането;
- Маркетинг;
- Предприемачество.

ВУЗФ е отворено за партньорства за местни, регионални и европейски проекти.

Разработка от Калипърс