Студенти

За ВУЗФ

Застрахователен бизнес и риск мениджмънт"

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
Магистърската степен на специалността „Застраховане и осигуряване” осигурява на студентите знания, с които те придобиват мениджърски умения  и навици да вземат решения в условията на риск и неопределеност, които са особено актуални за работата на застрахователното и осигурителното дружество, да могат да проучват застрахователния и осигурителния пазар, да се справят успешно с проблемите, отнасящи се до инвестиционната дейност на застрахователното и осигурителното дружество и разкриването на застрахователни и осигурителни измами, да разработват и използват експертни оценки в отделните браншове  на застраховането и осигуряването.

Завършилите магистърската степен на специалността „Застраховане и осигуряване” могат да заемат управленски длъжности в застрахователни дружества, пенсионни фондове и институции, в които присъства застрахователен или осигурителен елемент.
Разработка от Калипърс