За ВУЗФ

Център за продължаващо и професионално обучение

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

Центърът за продължаващо и професионално обучение (ЦППО) към Висшето училище по застраховане и финанси предлага практически насочено обучение с цел улесняване на процеса на адаптиране на мениджърите и участниците в стопанската дейност към бързопроменящата се среда, в която те работят.

Непосредствените цели на програмите за обучение са да изградят у участниците увереност и умения за делова активност в променлива среда, да предоставят know-how в областта на съвременната управленска теория и практика, да предлагат практически подходи и методи за успешна предприемаческа дейност.

Центърът предоставя възможност за обучение от висококвалифицирани специалисти и експерти-преподаватели във водещи български и чуждестранни университети и специалисти от практиката.

ЦППО към ВУЗФ притежава лиценз от НАПОО № 200112003, по 20 професии и 24 специалности.

Центърът разполага с модерно оборудвани зали в сградата на ВУЗФ – София и предлага голямо разнообразие от програми за професионално обучение с придобиване на професионална квалификация, краткосрочни курсове и семинари в сферата на:
финансите
банковото дело
застраховането
отчетността
мениджмънта
бизнес администрацията
маркетинга
туризма
управлението на човешките ресурси
управлението на проекти

Нашият стремеж е да отговорим на най-новите тенденции в образованието, които са свързани с концепцията за учене през целия живот. Предлаганата система на обучение е отворена и непрекъснато се обновява и обхваща по-пълно стопанските аспекти на развитие на икономиката в национален и международен мащаб.

ЦППО към ВУЗФ може да ви предложи специализирано фирмено обучение по зададени от вас теми, както и да ви помогне при установяването на нуждите от обучение във вашата организация.

За контакти:
Марио Каменов
тел. 02/4015820
факс: 02/4015821
моб. 0888415144
е-mail: mkamenov@vuzf.bg

Разработка от Калипърс