За ВУЗФ

Такси

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

Срок за заплащане на семестриалните такси за зимния семестър на учебната 2017/2018 година до 07.10.2017 г.

След тази дата студентите заплащат по 3.00 лв. за всеки просрочен ден.

Студентите се записват за семестъра след представянето в дирекция „Учебна дейност” на следните документи:

  • студентска книжка;
  • документ за платена семестриална такса.

Студентите в редовна форма на обучение трябва да подадат декларация за здравните осигуровки, в случай, че е настъпила промяна.

Тарифа за таксите за учебни услуги във Висшето училище по застраховане и финанси

Банкови сметки

Титуляр:              ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ

Тексим Банк АД

BIC:                       TEXIBGSF

IBAN:                    BG57 TEXI 9545 1005 4536 00 – BGN

IBAN:                    BG39 TEXI 9545 1405 4536 00 – EUR

Разработка от Калипърс