За ВУЗФ

Специализации

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

Международни стандарти за финансово отчитане;
Международни стандарти за малки и средни предприятия;
Международни одиторски стандарти.

Разработка от Калипърс